Cenník sociálnych služieb

v Claritas n.o., Zariadení pre seniorov, Dvory nad Žitavou

Racionálne stravovanie

113,10 Eur

Dvojposteľová izba

143,10 Eur

Bežné zaopatrenie

168,90 Eur

SPOLU:

425,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

118,20 Eur

Dvojposteľová izba

143,10 Eur

Bežné zaopatrenie

168,90 Eur

SPOLU:

430,00 Eur

 

Racionálne stravovanie

113,10 Eur

Dvojposteľová izba

143,10 Eur

Čiastočná bezvládnosť

178,80 Eur

SPOLU:

435,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

118,20 Eur

Dvojposteľová izba

143,10 Eur

Čiastočná bezvládnosť

178,80 Eur

SPOLU:

440,00 Eur

 

Racionálne stravovanie

113,10 Eur

Samostatné bývanie v dvojposteľovej izbe

303,00 Eur

Bežné zaopatrenie

168,90 Eur

SPOLU:

585,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

118,20 Eur

Samostatné bývanie v dvojposteľovej izbe

303,00 Eur

Bežné zaopatrenie

168,90 Eur

SPOLU:

590,00 Eur

 

Podmienky platby:

Úhrada za sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa vypočítava na základe výpočtového listu, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, v ktorom je vyčíslená čiastka za stravovanie, čiastka za izbu a čiastka za zaopatrenie.

V prípade neprítomnosti klienta sa výška úhrad prepočítava a platí len sumu za izbu.

Spôsob platby:

Faktúry za sociálnu službu v zariadení pre seniorov sú vystavené na začiatku mesiaca so 14 dňovou splatnosťou.
Uhrádza sa prevodom, vkladom na účet, prípadne poštovou poukážkou na účet uvedený na faktúre s príslušným variabilným symbolom.

Úhrada v hotovosti nie je možná.