Poradovník

Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma: pobytová - celoročná
Kapacita: 100 osôb

Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov, Branovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou

Poradovník čakateľov

<

1. Molnárová Irena, Zvolen (dátum zaradenia 30.5.2019)

2. Baráková Cecília, Nové Zámky (dátum zaradenia 4.7.2019)

3. Krupanský Rudolf Ing., Nové Zámky (dátum zaradenia 9.7.2019)

4. Plhák Václav, Štúrovo (dátum zaradenia (11.7.2019)

5. Podolcová Mária, Nové Zámky (dátum zaradenia 11.7.2019)

6. Bartošová Mária, Nové Zámky (dátum zaradenia 17.7.2019)

7. Végh Koloman, Strekov (dátum zaradenia 2.8.2019)

8. Žáčiková Emília, Semerovo (dátum zaradenia 5.8.2019)

9. Pečimúthová Emília, Úľany nad Žitavou (dátum zaradenia 14.8.2019)

10. Vanyová Mária, Svodín (dátum zaradenia 19.11.2018)

11. Zuberová Mária. Nové Zámky (dátum zaradenia 18.12.2019)