Cenník sociálnych služieb

v Claritas n.o., Zariadení pre seniorov, Dvory nad Žitavou

Racionálne stravovanie

103,20 Eur

Dvojposteľová izba

132,90 Eur

Bežné zaopatrenie

159,00 Eur

SPOLU:

395,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

108,20 Eur

Dvojposteľová izba

132,90 Eur

Bežné zaopatrenie

159,00 Eur

SPOLU:

400,00 Eur

 

Racionálne stravovanie

103,20 Eur

Dvojposteľová izba

132,90 Eur

Čiastočná bezvládnosť

169,00 Eur

SPOLU:

405,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

108,20 Eur

Dvojposteľová izba

132,90 Eur

Čiastočná bezvládnosť

169,00 Eur

SPOLU:

410,00 Eur

 

Racionálne stravovanie

103,20 Eur

Samostatné bývanie v dvojposteľovej izbe

292,70 Eur

Bežné zaopatrenie

159,00 Eur

SPOLU:

555,00 Eur

 

Diabetické stravovanie

108,30 Eur

Samostatné bývanie v dvojposteľovej izbe

292,70 Eur

Bežné zaopatrenie

159,00 Eur

SPOLU:

560,00 Eur

 

Podmienky platby:

Úhrada za sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa vypočítava na základe výpočtového listu, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, v ktorom je vyčíslená čiastka za stravovanie, čiastka za izbu a čiastka za zaopatrenie.

V prípade neprítomnosti klienta sa výška úhrad prepočítava a platí len sumu za izbu.

Spôsob platby:

Faktúry za sociálnu službu v zariadení pre seniorov sú vystavené na začiatku mesiaca so 14 dňovou splatnosťou.
Uhrádza sa prevodom, vkladom na účet, prípadne poštovou poukážkou na účet uvedený na faktúre s príslušným variabilným symbolom.

Úhrada v hotovosti nie je možná.