V mene riaditeľstva a prevádzkovateľov
Zariadenia pre Seniorov vo Dvoroch nad Žitavou
Vás srdečne vítame na našej webovej stránke!

budova

Tento novopostavený domov seniorov bol uvedený do prevádzky v marci 2013  v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Zariadenie s kapacitou 100 osôb je ľahko dostupné, nachádza sa vo vzdialenosti 120 km od Bratislavy, 45 km od Nitry a iba 7 km
od Nových Zámkov.

Uvedené zariadenia pre seniorov  bolo postavené zo zdrojov Európskej Únie a SR neziskovou organizáciou CLARITAS so sídlom
v Nových Zámkoch. Zariadenie pre Seniorov je určený pre staršie osoby ktorý sú odkázané na pomoc a starostlivosť, pre osamelých , ale taktiež srdečne uvítame zdravé osoby, ktoré túžia po zaslúženom odpočinku.

Radi Vás uvítame aj osobne v našom zariadení, kde sa môžete presvedčiť o tom, že Vám alebo Vášmu blízkemu vieme zabezpečiť najlepšie podmienky a bezpečný nový domov. Počas osobného stretnutia Vám poskytneme podrobné informácie o podmienkach prijatia do nášho domova.